LogoMakr_24gG6y_edited.jpg

Algemene Voorwaarden van PassievolVitaal

Artikel 1: De overeenkomst 

U heeft een overeenkomst afgesloten bij PassievolVitaal. PassievolVitaal zal u van dienst zijn bij buiten trainingen, trainingsadviezen en het maken van de trainingen. 

PassievolVitaal valt onder de handelsnaam Michael Walhout die tevens ook de eindverantwoordelijke is. PassievolVitaal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 75327589.

Artikel 2: Herroeping

Bij het bereiken van een overeenkomt bij PassievolVitaal is er geen mogelijkheid op herroeping. Dit omdat er eerst een proefles aangegaan is met de klant. Dit proces duurt ongeveer al 1 week. Lees hieronder verder over de duur en beëindiging van het contract.

Artikel 3: Duur en beëindiging 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Bij het opzeggen van de overeenkomst, betaalt u de maand van deelname aan de lessen. vb (u stopt de overeenkomst op 8 juni, dan betaalt u de gehele maand juni nog)  

3. PassievolVitaal heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op elk moment te kunnen beëindigen als u zich op een ongepaste manier gedraagt. 

Artikel 4: Trainingen

1. Trainingen gaan door bij een minimale inschrijving van 2 personen per tijdslot. 

2. Mocht je alleen opstaan, zullen wij bepalen wat er zal gaan gebeuren. Vaak komen wij tegemoet met bijv. een home work-out, dat we zelf meedoen met de training etc. Het kan ook zo zijn dat we de training afzeggen omdat het dan onder het begrip personal training valt en niet meer onder groepstraining. Probeer je daarom zoveel mogelijk in te schijven op plekken waar al meerdere aanmeldingen voor zijn. 

Artikel 5: Prijs en prijswijzigingen

PassievolVitaal hanteert het bedrag van jouw gekozen abonnement per 4 weken. Prijswijzigingen kunnen 4 keer per jaar voorkomen. Dit kan zijn op 1 januari, dit hoor je in de maand december. Dit is i.v.m. constante prijsstijgingen en inflatie. Er zijn hierop nog 3 uitzonderingen. 1, het niet meer voldoen aan de eisen van de kleine ondernemers regeling waardoor wij btw moeten afstaan. 2, bij het vinden van een eigen binnenruimte. 3, bij eventuele economische veranderingen waardoor wij genoodzaakt zijn om welke reden dan ook de prijs te verhogen/verlagen.  

Artikel 6: Betaling

1. Bij PassievolVitaal betaal je vooraf, dit betekent dat je betaald als de 4 weken ingaan.

2. De facturen worden digitaal verstuurd en dienen te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. 

3. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door PassievolVitaal op een schriftelijke wijze op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag te voldoen. Is er aan het verschuldigde bedrag nog niet voldaan, is PassievolVitaal bevoegd u deelname aan de lessen te weigeren.

Artikel 7: Verplichtingen van PassievolVitaal

1. PassievolVitaal staat ervoor in de benodigde kennis te beschikken die redelijkerwijs wordt verwacht.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

1. U dient elke blessure te melden voor lichamelijke inspanning bij PassievolVitaal. PassievolVitaal zal zeer zorgvuldig met uw persoonlijke persoonlijke gegevens omgaan en zal u informatie niet met derden bespreken.

2. U dient niet onder invloed van drugs, sterke drank of doping gerelateerde middelen aanwezig te zijn bij trainingen van PassievolVitaal.

3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, en telefoonnummer zo spoedig mogelijk te melden bij PassievolVitaal, zodat er geen sprake is van miscommunicatie.

Artikel 9: Annuleringen of te laat komen

1. PassievolVitaal hanteert een annulering voor de trainingen van minimaal 5 uur. Annuleringen dienen persoonlijk door u te worden gemeld via de WhatssApp groep, een persoonlijk bericht of door telefonisch contact met ons op te nemen. Ook kunt u zich afmelden in de agenda.

Het is uw verantwoordelijkheid om de trainingen op tijd af te melden. Een niet afgezegde training of een te laat afgezegde training word van je trainingskrediet gehaald. 

2. Heeft u zich voor de aangegeven 5 uur afgemeld, mag u de training inhalen. Echter mag u maar twee trainingen achter elkaar inhalen. Mist u meer dan twee trainingen achter elkaar, vervallen de overige trainingen en kunnen deze niet meer worden ingehaald.

3. Mocht een trainer van PassievolVitaal om welke reden dan ook later zijn dan de afgesproken tijd, zal hij kijken of het mogelijk is deze de training langer door kan laten gaan. Dit gaat altijd in overleg met de aanwezige deelnemers. De trainer is hier toe niks verplicht en mag de training alsnog op afgesproken tijd stopzetten. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. PassievolVitaal is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van uw eigendommen. PassievolVitaal zal wel zijn uiterste best doen om dit te voorkomen en indien nodig u te helpen bij het bovenstaande probleem. 

2. PassievolVitaal is niet aansprakelijk voor eventuele blessures. Wel zullen wij een zo goed mogelijk advies geven wat te doen met een eventuele blessure. Je bent dus ten alle tijden verantwoordelijk voor uw eigen lichaam. 

Artikel 11: Feestdagen actie


1. 3 'weken' gratis onder professionele begeleiding trainen in de bootcamp bij PassievolVitaal. Je kunt 3 keer sporten zonder abonnement. Je zit dus nergens aan vast! Zodra jij je naam & e-mail hebt ingevuld gaan de 3 gratis trainingen in. Je krijgt dan toegang tot de WhatsApp groep (niet verplicht) en de agenda zodat je je kan inschrijven. De 3 trainingen dien je in de periode van 03-01-2022 tot 31-01-2022 te volbrengen. Je mag zelf kiezen of je bijvoorbeeld 3 keer in 1 week komt of de 3 trainingen verdeelt over 3 weken.

2. Over deze periode hoef je GEEN inschrijfkosten te betalen t.w.v. €15,-

3. Na deze actie kun je ervoor kiezen om een abonnement bij PassievolVitaal te nemen met een korting van maar liefst 33% op je eerste 4 weken. (Als je ervoor kiest om een abonnement te nemen, worden er €15,- inschrijfkosten gerekend. Hierover krijg je geen korting.)

4. Mocht je deel hebben genomen aan de feestdagen actie van PassievolVitaal, dan maak jij ook nog eens kans op 1 extra maand gratis sporten t.w.v. €26,50,- Winnaar wordt op 31-01-2021 bekend gemaakt. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via de mail. 

5. Bestaande leden kunnen niet meedoen aan deze actie. Zij hebben een andere actie waar ze aan kunnen deelnemen. (onder bestaande leden valt iedereen die een abonnement heeft bij PassievolVitaal, in de groepsapp van PassievolVitaal zit en aan de actie van Johnsons heeft meegedaan of een Social Deal voucher in bezit heeft.)

Artikel 12 Covid-19 (indien nodig/verplicht)

Wij doen er alles aan om een zo'n veilig mogelijke situatie te creëren. De deelnemers en trainers houden onderling waar mogelijk 1.5 meter afstand. Wij kunnen aanpassingen doen n.a.v. de maatregelen vanuit de overheid. Dit zal PassievolVitaal altijd melden aan alle leden.

Datum: 12-10-2022